Vleugels - 2013

WRITER & DIRECTOR:
CINEMATOGRAPHER:
EDIT:
SOUND:
SOUND DESIGN:
MUSIC:

PRODUCER:

Symen Hoogesteger
Tim Griffioen
Robert Voorzaat & Djarno van den Bergh
Kristian Knoop, Navarone Alvares & Christiaan Rebel
Kristian Knoop
Navarone Alvares

Tim Griffioen, Symen Hoogesteger & Manon Keus
/ CANDELA FILM